വീഡിയോ-ഗെയിം നിർമ്മാതാക്കളായ ഇലക്‌ട്രോണിക് ആർട്‌സും ഫുട്‌ബോളിന്റെ ആഗോള ഭരണ സമിതിയായ ഫിഫയും തമ്മിലുള്ളപങ്കാളിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ...

ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഗൈമിങ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളിലൊന്നിന് ശുഭപര്യവസായി ...

AIEL’s inaugural edition is now more exciting with multiple gaming events & ...