അയാക്‌സ് പരിശീലകൻ എറിക് ടെൻ ഹാഗിനെ റാഞ്ചാൻ ടോട്ടനം

Ten Hag
Getty Images

ടോട്ടനം ഹാംസ്പർ അവരുടെ പുതിയ പരിശീലകനായി അയാക്‌സ് പരിശീലകൻ എറിക് ടെൻ ഹാഗിനെ സ്വന്തമാക്കാനായുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് . അജാക്സ് ടീം എറെഡിവിസി കിരീടം നേടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ റാഞ്ചാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കിരീടം ഉറപ്പാക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

ഇതുവരെ ഒന്നും തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ടോട്ടനം ഹാംസ്പർ‌സിന് റാൽഫ് റാങ്‌നിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പരിശീലകരുടെ മേലും കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും, ടെൻ ഹാഗ് അവരുടെ നിർദ്ദേശം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

51 വയസുകാരൻ അജാക്സിൽ സന്തുഷ്ടനാണ്, അവിടെ ഫുട്ബോൾ ഡയറക്ടറായ മാർക്ക് ഓവർമാറുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ 2017 ഡിസംബർ മുതൽ ക്ലബ്ബിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആഭ്യന്തരമായി എല്ലാം നേടുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഒരു പുതിയ വെല്ലുവിളിക്ക് തയ്യാറാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a reply